Čemu chceme pomoci?

I.  Prezentaci afrických chráněných území jako unikátních objektů významných pro uchování druhové rozmanitosti a přírodních stanovišť a pro regionální rozvoj a místní ekonomickou prosperitu.

II.  Vznik a rozvoj ekoturistické infrastruktury . Chceme vybudovat a nebo podpořitekologicky orientovaný kemp . Vyškolit k zajištění jeho provozu místní lidi, podpořit strážce a průvodce parků.

III.  Výzkum ekosystémů a druhů africké přírody a koexistence chráněných území a místních komunit.

IV.  Zpracování programů péče a chráněná území a návrhy vymezení a zabezpečení nových rezervací.

 

Můžete nám zaslat finanční dar (bankovním převodem, stálým příkazem či složenkou) na účet:

255651972/0300

IBAN: CZ30 0300 0000 0002 5565 1972

SWIFT/BIC: CEKOCZPP

A nebo

můžete využít i platbu skrze kreditní kartu Visa, Mastercard nebo prostřednictvím Paypal.

Vyberte si typ podporovaného projektu : I. nebo II. nebo III. a nebo IV. 

 (Číslo Vámi vybraného projektu zadejte prosím do poznámky platby)

Zadejte výši podpory: (od 100 Kč do 50.000 Kč)

 

 

Když pošlete finanční dar jakýmkoliv způsobem, bude Vám vystaven dokument o jeho přijetí a můžete si ho uplatnit v daňovém přiznání.

Můžete nám případně poslat i závět na kontaktní adresu a nebo podpořit naši činnost vhodným materiálem využitelným v africkém terénu a nebo si odkoupit naše inzerované publikace.

 

 

 

 

Kdo nás už podpořil za dobu naši existence?

Zlatý dárce (nad 25 tis. Kč,):

Roman Rákosník, Petr Pudil, Pavel Kotásek, Kateřina a Michal Daňkovi, František Pelc

Stříbrný dárce ( 10-25 tis. Kč):

L. Miko, J. Zeman, V.Ladýř, P.Pešek, O.Hunl, L.Čížek, R.Bohnish, J.Chudoba,M.Plíšek

Bronzový dárce (5-10 tis. Kč):

Z.Linhart, L.Stellova,

Milý dárce (do 5 tis. Kč):

P.Klápště, V.Hájek, V. Formánek, J.Plesnik, J.Jelínková a další

 

 

 

Co už jsme podpořili a připravujeme

 

1. Vydání edukativních pohlednic pro účely Kasanka NP – Kasanka Trust ( Zambie).

2. Vydání edukativních pohlednic pro účely NP South Luangwa – Zikomo Ecocamp (Zambie) .

3. V součinnosti s kooperující Nadací Ivana Dejmala pro ochranu přírody jsme podpořili provoz antipytláckých hlídek v NP Kasanka (Kasanka Trust).

4. V přípravě je vydáni edukativních pohlednic pro potřeby Tembe Elephant Park ( Tembe Lodge) spravovaných místním kmenem Tembe v Jižní Africe.

5. V přípravě je vydání knihy (2019) Afrika , Mizející přírodní poklady. Výtěžek z jejího prodeje bude určen na podporu projektů.