Proč to děláme?

Přírodní prostředí afrického kontinentu patří z hlediska rozmanitosti ke zcela nejbohatším a zároveň k nejohroženějším na světě. Většina lidí si Afriku spojuje se savanami a velkými savci jako jsou sloni, žirafy, nosorožci, hroši, zebry, antilopy a nebo lvi. Tento obrázek je až na výjimky k vidění už jenom v národních parcích a rezervacích. A ani to neplatí zcela. I ty jsou v mnoha případech ohrožovány tlakem vzrůstající populace, zejména zemědělstvím, klučením vegetace, pytláctvím a vytvářením nových sídel, které nevzácně pronikají do vlastních chráněných území. Stav mnoha rezervací je nedobrý a výhled ještě horší. Existují však chráněná území, kde jejich správa funguje dobře. Je to především tam, kde se daří rozvíjet udržitelné formy turistického využívání, z něhož mají přínos místní lidé a nakonec i vlastní ochrana přírody.

 

 

Náš pobočný spolek Pro-Africa chce přispět k lepšímu zajištění správy chráněných území. Jak? Zejména podporou jejich ekoturistické infrastruktury, zaměstnanosti a zainteresovanosti místních komunit, záchranných a výzkumných programů ohrožených druhů živočichů, rostlin, přírodních stanovišť a prezentace krás i ohrožení afrických krajin. Možná se někomu může zdát, že Afrika je daleko, a že nás její problémy nemusejí až tak zajímat. Myslíme si z více důvodů pravý opak.Přírodní rozmanitost je společným bohatstvím a je naší určitou povinností pomáhat ji chránit v zemích, kde o to stojí, ale často naráží na ekonomické a další limity. Navíc masová emigrace obyvatel z venkova do velkých na to nepřipravených afrických měst i do vyspělých zemí je fenoménem spojeným s mnoha známými riziky. Je nám jasné, že nespasíme svět, a proto se budeme soustředit na podporu konkrétních pilotních projektů.Pro ně chceme nashromáždit finanční prostředky.

 

Kdo jsme

ČSOP Pro-Africa, pobočný spolek byl založen v roce 2012 s cílem přispět k ochraně unikátního přírodního prostředí a k udržitelným formám jeho využívání . 

 

ZO ČSOP ProAfrica založili významní čeští ekologové, ochranáři přírody a milovníci Afriky:

 

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. 

předseda (ministr životního prostředí 1989 – 1991)

 

 

Doc.RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.

(ministr životního prostředí 2009)

 

 

RNDr. Libor Ambrozek

(ministr životního prostředí 2002-2006, předseda ČSOP)

 

 

Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.

(univerzitní profesor, děkan FŽP ČZU)

 

 

PhDr. Iveta Pelcová

(středoškolská profesorka)

 

 

RNDr.František Pelc,

místopředseda ( nám.ministra životního prostředí 2008-2010, ředitel AOPK ČR)

   Ochrana osobních údajů